پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

روش جایگزین ← → انواع شرکت‌های باطل

شرکت در اعمال (ابدان)

مسأله 750. «شرکت ابدان یا اعمال» آن است که دو یا چند نفر - مانند دو کارگر - قرار بگذارند در اجرت و مزد کاری که هر یک انجام می‌دهد با یکدیگر شریک باشند، چنین شرکتی صحیح نیست؛ بلکه هر کس مالک تمام اجرت خود می‌باشد.
در این امر، فرقی ندارد کارشان از یک نوع باشد - مثل دو آرایشگر یا دو کارمند- و یا نوع کارشان فرق داشته باشد؛ مثل یک بنّا و یک نقّاش.
مسأله 751. اگر دو یا چند نفر مانند دو صیّاد قرار بگذارند که در آنچه با صید و جمع‌آوری و حیازت مالک می‌شوند، شریک باشند، شرکت آنان باطل است و هر کس مالک آنچه صید و حیازت[1] کرده می‌باشد.

[1]. معنای حیازت در صفحۀ «349»، پاورقی «2» ذکر شد.
روش جایگزین ← → انواع شرکت‌های باطل
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français