پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرکت وجوه ← → شرکت در اعمال (ابدان)

روش جایگزین

مسأله 752. اگر دو یا چند نفر مثل دو آرایشگر بخواهند در اجرت و مزد کارهایی که انجام می‌دهند، شریک باشند، می‌توانند از روش ذیل استفاده کنند:
یکی از آن دو، نصف منافع بدنی خود را در زمینۀ آرایشگری، برای مدّت معیّنی مصالحه کند در مقابل نیمی از منافع بدنی دیگری در زمینۀ آرایشگری در همان مدّت و دیگری هم مصالحه را قبول کند؛ در این صورت، هر کدام در نصف اجرت آرایشگری دیگری شریک می­شود.
این حکم، در مورد مسألۀ «751» نیز جاری است.
همین طور، اگر مصالحه کنند که هر یک از آن دو مثلاً نصف اجرت آرایشگریش یا نصف آنچه را صید می­کند تا مدّت معیّن به دیگری هبه نماید و ببخشد، هرچند شریک نمی‌شوند، ولی واجب است به مفاد صلح مذکور عمل کنند.[1]
مسأله 753. اگر دو نفر در یک قرارداد اجاره برای انجام یک کار، در مقابل اجرت معیّن اجیر شوند - مثل آنکه دو کارگر در یک قرارداد برای ساختن دیواری در مقابل صد هزار تومان اجیر شوند - آن دو نفر به نسبت کاری که انجام می‌دهند، در اجرت شریک می‌باشند و اگر مقدار کار هر یک معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند.
شایان ذکر است، مورد مذکور، از موارد شرکت ابدان - که از شرکت‌های باطل است - نمی‌باشد.
همین حکم، در مورد دو نفری که شیء مباحی را با هم حِیازت کنند - مثل آنکه درخت یا گیاه مباحی را با هم از زمین درآورند - نیز جاری می‌باشد.

[1]. همچنین است حکم، اگر دو نفر در ضمن عقد مصالحه، چنین شرطی را ذکر نمایند (شرط فعل)، که در این صورت لازم است طبق شرط عمل نمایند.
شرکت وجوه ← → شرکت در اعمال (ابدان)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français