پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. مورد زراعت معلوم باشد ← → شرایط مالک زمین و زارع

شرایط صحّت مزارعه

مسأله 801. برای آنکه مزارعه به صورت صحیح واقع شود، باید شرایط ذیل در آن رعایت شود:
1. مورد زراعت معلوم باشد؛
2. مدّت مزارعه معلوم باشد؛
3. زمین مورد زراعت معلوم باشد؛
4. زمین قابل زراعت باشد؛
5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد؛
6. برای هر یک از زارع و مالک، سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود؛
7. سهم زارع و مالک به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.
1. مورد زراعت معلوم باشد ← → شرایط مالک زمین و زارع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français