پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط صحّت مزارعه ← → شرایط اصل مزارعه

شرایط مالک زمین و زارع

مسأله 799. مالک و زارع در مزارعه باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و مزارعه را با قصد و اختیار انجام دهند.
همین طور، کسی که زمین را برای مزارعه واگذار می­کند نسبت به آنچه با مزارعه در اختیار دیگری می‌گذارد،[1] مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک یا متولّی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند[2](مانند مفلّس)[3] نباشد.
مسأله 800. مفلَّس بودن زارع اشکال ندارد و وی می‌تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مزارعه نماید؛ مگر در صورتی که مزارعه موجب تصرّف وی در اموال خودش باشد.[4]

[1]. همان طور که سابقاً بیان شد لازم نیست فرد، مالک عین و منفعت زمین باشد و کافی است که با اجاره و مانند آن اختیار تصرّف در زمین را داشته باشد.
[2]. توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[3]. منظور، شخصی است که ورشکستۀ‌ اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نموده است.
[4]. منظور، اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرّف در آن منع کرده است.
شرایط صحّت مزارعه ← → شرایط اصل مزارعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français