پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد ← → 3. زمین مورد زراعت معلوم باشد

4. زمین قابل زراعت باشد

مسأله 806. اگر زراعت در زمین ممکن نباشد، مثل آنکه زمین نمکزار بوده و کاشت محصول در آن اصلاً ممکن نباشد یا زمین آب نداشته باشد و نتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه و مانند آن، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود، مزارعه باطل است.
همچنین، اگر به علّت پیش‌آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود و فراهم نمون آب برای زراعت به صورت دیگر نیز ممکن نباشد، مزارعه باطل می‌شود.
مسأله 807. اگر زراعت فعلاً در زمین ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود - مانند اینکه زمین آب نداشته باشد، ولی بتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود - مزارعه صحیح است.
شایان ذکر است، اگر زارع از این امر اطلاع نداشته و قرارداد مزارعه مشروط به این بوده که زمین هنگام تحویل به زارع دارای آب باشد، زارع می­تواند مزارعه را فسخ نماید.
مسأله 808. اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجرت المثل استفاده از زمین را به مالک بدهد.
5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد ← → 3. زمین مورد زراعت معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français