پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

6. برای هر یک از زارع و مالک سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود ← → 4. زمین قابل زراعت باشد

5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد

مسأله 809. هنگام مزارعه باید هزینه‌هایی که لازم است هر یک از دو طرف بر عهده گیرند - مانند بذر، کود، لوازم کشاورزی و مانند آن - را معیّن کنند؛ ولی اگر مخارجی که به عهدۀ هر یک است به‌طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.
6. برای هر یک از زارع و مالک سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود ← → 4. زمین قابل زراعت باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français