پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد ← → 5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد

6. برای هر یک از زارع و مالک سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود

مسأله 810. هنگام قرارداد مزارعه باید برای هر یک از زارع و مالک زمین، سهمی از محصول آن قرار داده شود و نیز سهم هر یک معلوم باشد؛
البتّه، اگر سهم مالک و زارع معلوم باشد، طوری که عرفاً نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛
مسأله 811. اگر تعیین سهم سود هر یک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلاً برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول زمین، مبلغی پول قرار دهند، مزارعه باطل است.
7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد ← → 5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français