پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط صحیح بودن مساقات ← → شرایط اصل مساقات

شرایط دو طرف قرارداد مساقات

مسأله 827. دو طرف معامله در مساقات باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و مساقات را با قصد و اختیار انجام دهند؛
مسأله 828. کسی که درختان را برای مساقات به باغبان واگذار می‌کند، باید نسبت به آنچه با مساقات در اختیار دیگری می­گذارد،[1] مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک یا متولّی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند[2](مانند مفلّس)[3] نباشد.
مسأله 829. مفلَّس بودن باغبان اشکال ندارد و وی می‌تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مساقات نماید؛ مگر در صورتی که مساقات موجب تصرّف وی در اموال خودش باشد.[4]

[1]. همان طور که سابقاً بیان شد لازم نیست فرد، مالک عین و منفعت درختان یا گیاهان باشد و کافی است که با اجاره و مانند آن اختیار تصرّف در آنها را داشته باشد.
[2]. توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[3]. منظور، شخصی است که ورشکستۀ‌ اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نموده است.
[4]. منظور، اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرّف در آن منع کرده است.
شرایط صحیح بودن مساقات ← → شرایط اصل مساقات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français