پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

1. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود ← → شرایط دو طرف قرارداد مساقات

شرایط صحیح بودن مساقات

مسأله 830. قرارداد مساقات، در صورتی صحیح است که شرایط ذیل در آن رعایت شود:
1. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود؛
2. درختان و گیاهان مورد مساقات، معلوم و معیّن باشد؛
3. مدّت مساقات معلوم باشد؛
4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن از آفت باشد؛
5. برای هر یک از دو طرف، سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود؛
6. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.
توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
1. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود ← → شرایط دو طرف قرارداد مساقات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français