پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معیّن باشد ← → شرایط صحیح بودن مساقات

1. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود

مسأله 831. مساقات تنها بر درختان میوه و مانند آن واقع می­شود؛ البتّه مساقات در درخت­هایی که میوه نمی‌دهد، چنانچه محصول دیگری مثل برگ و گُل - که دارای ارزش قابل توجهّی است - داشته باشد صحیح است؛ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌شود.
مسأله 832. مساقات در بوتۀ خربزه، هندوانه، گوجه، خیار و مانند آنها صحیح است.
2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معیّن باشد ← → شرایط صحیح بودن مساقات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français