پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن آن از آفات باشد ← → 2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معیّن باشد

3. مدّت مساقات معلوم باشد

مسأله 834. مدّت مساقات باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدّت زمان مساقات به هر یک از دو صورت ذیل صحیح است:
الف. اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.
ب. مدّت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البتّه باید مدّت زمان به اندازه‌ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفاً امکان داشته باشد و اگر مدّت مذکور کمتر باشد، مساقات باطل است.
4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن آن از آفات باشد ← → 2. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معیّن باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français