پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

5. برای هر یک از دو طرف سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود ← → 3. مدّت مساقات معلوم باشد

4. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن آن از آفات باشد

مسأله 835. قرارداد مساقات لازم نیست قبل از ظاهر شدن محصول منعقد شود؛ بلکه اگر بعد از ظاهر شدن محصول (و قبل از رسیدن آن) هم قرارداد ببندند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی محصول یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، مساقات صحیح است؛
ولی اگر چنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کار دیگری که برای پرورش درخت یا گیاه لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحّت قرارداد مساقات محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 836. درخت یا گیاهی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد نیاز دارد، مساقات در مورد آن صحیح است.
5. برای هر یک از دو طرف سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود ← → 3. مدّت مساقات معلوم باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français