پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

عین مال، منفعت مال، انتفاع از مال ← → شرایط صلح کننده و متصالح

شرایط آنچه مورد صلح واقع می‌شود

مسأله 855. قرارداد صلح اختصاص به موارد اختلاف و نزاع ندارد؛ بلکه در اموری که مورد اختلاف نیست و حتّی احتمال بروز اختلاف و نزاع در آینده هم نسبت به آن وجود ندارد، جاری می‌باشد.
مسأله 856. قرارداد مصالحه نسبت به هر امری انجام شود صحیح است؛ مگر آنکه آن امر مخالف حکم شرع باشد، آن‌‌چنان که توضیحش در فصل «خرید و فروش»، مسألۀ «298» ذکر شد.
بنابراین، مصالحۀ هر یک از موارد ذیل با رعایت شرط فوق و نکاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح است: عین (خود مال)، منفعت مال، انتفاع از مال، دین، حقّ، انجام عمل؛
چه اینکه مصالحه در مقابل عوض بوده و عوضش یکی از همین امور باشد و چه بدون عوض انجام شود.
عین مال، منفعت مال، انتفاع از مال ← → شرایط صلح کننده و متصالح
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français