پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

دَین / اهمیّت پرداخت بدهی و دین ← → فسخ صلح

دو مسألۀ متفرّقه

مسأله 885. اگر فرد بخواهد میوۀ درخت را قبل از آنکه دانه ببندد و گُلش بریزد، با مصالحه به دیگری منتقل کند، اشکال ندارد، هرچند فروش آن برای یک سال و بدون ضمیمه، همان طور که در مسألۀ «175» ذکر شد، صحیح نمی‌باشد.
همین طور، مصالحۀ زراعت و سبزی‌ها قبل از آشکار شدن آنها اشکال ندارد.
مسأله 886. اگر صاحب گوسفندان با چوپان صلح کند که یک سال گوسفندان او را در مقابل شیر آنها بچراند و نگهداری کند و در ضمن شرط کند مقدار معیّنی از کرۀ آن شیرها یا کرۀ دیگری به صاحب گوسفند بدهد، چنین مصالحه‌ای صحیح است؛
بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقدار معیّنی روغن به او بدهد، ولی مقیّد نکند به خصوص روغن حاصل از شیر همان گوسفند، اجاره صحیح است.

دَین / اهمیّت پرداخت بدهی و دین ← → فسخ صلح
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français