پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

طلب مهریّه با فوت یکی از زوجین ← → فوت طلبکار

اجاره دادن اموال متوفّی با وجود داشتن بدهی

مسأله 945. اگر فردی که فوت شده به مردم بدهکار باشد و ورثه بخواهند مثلاً منزل یا مغازۀ وی را اجاره دهند،[1] چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی متوفّیٰ منافات نداشته باشد، اشکال ندارد و در این صورت اجاره بها متعلّق به ورثه است[2] و طلبکاران حقّی در آن ندارند؛
امّا اگر اجاره دادن طوری باشد که با ادای بدهی متوفّیٰ منافات داشته باشد، اجاره بدون اذن طلبکاران صحیح نیست؛ مانند اینکه بدهکاری­های متوفّیٰ به اندازۀ اموال و دارایی­های وی باشد و بر اثر اجاره دادن ارزش و مالیّت اموال مورد اجاره کاسته شود و برای ادای بدهی­هایش کافی نباشد.

[1]. تصرّفات دیگر مانند هبه و بخشش یا فروش اموال به قیمت کمتر از معمول، همین حکم را دارد.
[2]. البتّه، اگر زوجۀ متوفّیٰ جزء ورثه باشد، از مال الاجارۀ مذکور سهمی ندارد، که توضیح آن در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «ارث زن و شوهر»، مسألۀ «1260» ذکر می­شود.
طلب مهریّه با فوت یکی از زوجین ← → فوت طلبکار
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français