پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

وظیفۀ هر وارث نسبت به بدهی‌های متوفّی ← → اجاره دادن اموال متوفّی با وجود داشتن بدهی

طلب مهریّه با فوت یکی از زوجین

مسأله 946. اگر مهریّۀ زوجه مدّت­دار باشد، در صورت فوت او، ورثۀ وی حقّ ندارند قبل از فرا رسیدن مدّت، آن را مطالبه نمایند؛
امّا اگر شوهر قبل از سررسید مدّت مهر بمیرد، زوجۀ وی حقّ دارد مهر خویش را مطالبه نماید.
وظیفۀ هر وارث نسبت به بدهی‌های متوفّی ← → اجاره دادن اموال متوفّی با وجود داشتن بدهی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français