پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه ← → فروش طلب در مقابل عین شخصی

نقد کردن طلب مدّت‌دار در مقابل مبلغ کمتر

مسأله 953. طلبکار می‌تواند با رضایت بدهکار، مقداری از بدهی مدّت‌دار وی را نقداً‌ دریافت کند و او را از مقدار باقیماندۀ ‌بدهی، بریء الذمّه نماید.
مثلاً فردی که مبلغ 10 میلیون تومان به مدّت شش ماه از دیگری طلبکار است، می­تواند با توافق بدهکار، 8 میلیون تومان آن را به صورت نقد دریافت نموده و بقیّۀ طلب خویش را به بدهکار ببخشد و او را بریء الذمّه نماید.[1]

[1]. شایان ذکر است، طلبکار همین کار را می‌تواند با «فروش» طلب خویش به مبلغ کمتر انجام دهد مشروط بر اینکه موجب ربا نباشد و نیز ثمن، نباید طلبی باشد که خریدار، قبل از این معامله داشته (دین سابق بر عقد)، مثلاً‌ اگر علی 10 میلیون تومان طلب حالّ از حسین داشته و حسین 12 میلیون تومان طلب مدّت‌دار از علی داشته باشد، حسین نمی‌تواند 12 میلیون تومان طلب خویش را در مقابل 10 میلیون تومان طلب علی از خود، ‌بفروشد.
فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه ← → فروش طلب در مقابل عین شخصی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français