پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

3. شرعاً قابل تملّک باشد ← → شرایط مالی که قرض داده می­شود / 1. عین باشد

2. مبهم و نامعیّن نباشد

مسأله 1008. قرض دادن شیء مبهم - مانند اینکه فرد بگوید: «یکی از دو مال خویش را به شما قرض دادم» و آن را تعیین نکند - صحیح نیست؛ البتّه، قرض دادن «کلّی در معیّن» به صورتی که در مسألۀ «1006» ذکر شد، صحیح است.
3. شرعاً قابل تملّک باشد ← → شرایط مالی که قرض داده می­شود / 1. عین باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français