پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

صحّت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیّات» آن معلوم نیست ← → 2. مبهم و نامعیّن نباشد

3. شرعاً قابل تملّک باشد

مسأله 1009. مالی که قرض داده می‌شود، باید از اشیائی باشد که تملّک آن شرعاً صحیح است. بنابراین، قرض دادن شراب، خوک، آلات موسیقی حرام یا وسایل قمار صحیح نمی‌باشد.
صحّت قرض مالی که «مقدار» یا «خصوصیّات» آن معلوم نیست ← → 2. مبهم و نامعیّن نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français