پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

خرید کالا با زیادی ربوی ← → مالکیّت محصول قرض ربوی

مالکیّت زیادی ربوی

مسأله 1020. قرض دهنده مالک زیادی ربوی که ‏دریافت کرده، نمی‏شود و تصرّفش در آن حرام و موجب ضمان است؛
البتّه، اگر قرض دهنده بداند که حتّی در صورت اطلاع قرض گیرنده از باطل بودن شرط زیادی و مالک نشدن قرض دهنده نسبت به مقدار زیادی، باز هم قرض گیرنده راضی به تصرّف وی در آن زیادی می­ باشد،[1] تصرّف او جایز است و موجب ضمان نمی­شود.

[1]. به عبارت دیگر، رضایت قرض گیرنده، رضایت مطلق باشد، نه رضایت مقیّد به صحّت شرط زیاده.
خرید کالا با زیادی ربوی ← → مالکیّت محصول قرض ربوی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français