پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ربا گرفتن به جهت جهل ← → مالکیّت زیادی ربوی

خرید کالا با زیادی ربوی

مسأله 1021. اگر فرد کالایی را به صورت کلّی در ذمّه[1] بخرد و بدهیش را از پول ربا (زیادی ربوی) به فروشنده بدهد، آنچه را خریده مالک می‏شود، هرچند بدهیش به فروشنده به مقدار مال حرامی که به وی پرداخته، ادا نشده است.[2]
بنابراین، اگر شیئی که بر ذمّۀ خویش خریده لباس باشد، پوشیدن و نماز خواندن و طواف نمودن با آن و انجام سایر اموری که مباح بودن (غصبی نبودن) لباس در آنها شرط است، اشکال ندارد.
مسأله 1022. اگر فرد ثمن کالایی را که خریده‌، عین پول ربوی (زیادۀ ربا) قرار دهد، مثل اینکه به فروشنده بگوید: «لباس را با این پول می‏خرم»، چنین معامله‌ای فضولی محسوب شده و وی مالک آن کالا نمی­شود.[3]
بنابراین، اگر شیء مذکور لباس باشد، پوشیدن آن لباس بدون رضایت صاحبش جایز نیست و نماز خواندن یا طواف نمودن با آن، حکم نماز خواندن یا طواف با لباس غصبی را دارد؛

[1]. توضیح معنای ثمن «کلّی در ذمّه» و «عین شخصی» (که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود)، در مسألۀ «83» ذکر شد.
[2]. مگر مورد استثنایی، که در ذیل مسألۀ «1020» ذکر شد.
[3]. البتّه، اگر فرد کالای مذکور (مثلاً لباس) را برای خود خریده باشد، در مورد استثنایی که در ذیل مسألۀ «1020» ذکر شد (مورد رضایت مطلق نه مقیّد)، معامله صحیح است و در این صورت، هر گونه تصرّف در آن اشکال ندارد.
ربا گرفتن به جهت جهل ← → مالکیّت زیادی ربوی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français