پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تعریف ربای دیرکرد و انواع کلّی آن ← → کارمزد قرض

دیرکرد

همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا بر سه قسم است؛ در این فصل، احکام قسم سوّم آن (ربای دیرکرد) بیان می­شود.
تعریف ربای دیرکرد و انواع کلّی آن ← → کارمزد قرض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français