پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد ← → تقاصّ منفعت و حقّ و عین مال

تقاصّ از اموال دیگر با امکان تقاصّ از عین مال

مسأله 1058. اگر فردی بدون عذر شرعی از پس دادن عینِ (خود) مال دیگری که در اختیار وی قرار گرفته امتناع ورزد - مثل اینکه مالی را غصب کرده یا در نزد او ودیعه بوده و با وجود مطالبۀ مالک، آن را پس ندهد - در صورتی که پس گرفتن عین (خود) آن مال، بدون ارتکاب عمل خلاف شرع و مشقّت زیادی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) ممکن باشد، تقاصّ از اموال دیگر آن فرد جایز نیست.
تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد ← → تقاصّ منفعت و حقّ و عین مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français