پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تقاصّ از منافع ← → تقاصّ ازمال ودیعه

تقاصّ از مال مشاع

مسأله 1061. تقاصّ از مال مشاع بین بدهکار و شریک وی (شخص ثالث) بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی اگر تقاصّ - با رعایت سایر شرایط آن - صورت گیرد، شرعاً صحیح است، هرچند فرد به جهت تصرّف در مال دیگری مرتکب گناه شده است.
شایان ذکر است، چنانچه مال مورد تقاصّ به اندازۀ طلب طلبکار یا کمتر بوده، طلبکار با شخص ثالث شریک می­شود و اگر بیشتر بوده، طلبکار با هر دو نفر (بدهکار و شریک وی) شریک می­گردد.
تقاصّ از منافع ← → تقاصّ ازمال ودیعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français