پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تقاصّ از مال مشاع ← → تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد

تقاصّ ازمال ودیعه

مسأله 1060. طلبکار می­تواند از مالی که متعلّق به بدهکار است و آن را به ودیعه و امانت نزد وی گذاشته - با رعایت شرایط - تقاصّ نماید.
همچنین، تقاصّ نمودن از مالی که متعلّق به بدهکار است و آن را نزد شخص ثالث (غیر طلبکار) به ودیعه و امانت گذاشته نیز - با رعایت شرایط تقاصّ - جایز می‌باشد؛
البتّه، کسی که ودیـعه را قبول کـــرده (امانت‌پذیر) نمی­تواند مال را در اختیـــار طلبکار قرار دهد، مگر آنکه اطمینان به تحقّق شرایط تقاصّ داشته باشد.
تقاصّ از مال مشاع ← → تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français