پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اوّل) بدهکار باشد ← → شرایط ضامن و مضمون له

سایر شرایط ضمانت / 1. ضمانت (نوع اوّل) معلّق و وابسته به امر دیگری نباشد

مسأله 1082. در قسم اوّل از دو قسم ضمانت - که در مسألۀ «1072» ذکر شد - چنانچه فرد، ضامن شدن خود را معلّق و مشروط به امری نماید، مثل اینکه بگوید: «اگر بدهکار بدهی تو را نپردازد، بدهی وی به ذمّۀ من منتقل شده و من مدیون باشم»، صحّت ضمانت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 1083. در قسم دوّم ضمانت، که توضیحش در مسألۀ «1073» ذکر شد، معلّق و مشروط بودن آن اشکال ندارد؛[1]
پس اگر ضامن بگوید: «چنانچه بدهکار بدهی تو را در سررسید آن نپردازد، من می‌پردازم» ضمانت صحیح است.
بنابراین، در این صورت طلبکار حق ندارد از همان ابتدا به ضامن که متعهّد شده مراجعه نموده و دین را از او مطالبه کند، بلکه چنانچه بدهکار از اداى دین در سررسید آن خوددارى ‌نماید، حق دارد طلب خود را از ضامن مطالبه نماید و در این صورت، پرداخت دین مورد ضمانت تکلیفاً بر ضامن واجب می­باشد.

[1]. این نوع ضمانت را «ضمان ادای تعلیقی» می­نامند.
2. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اوّل) بدهکار باشد ← → شرایط ضامن و مضمون له
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français