پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حاضر کردن و تحویل مکفول ← → سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال

مدّت‌دار یا بدون مدّت بودن کفالت

مسأله 1136. اگر حقّی که بر عهدۀ مکفول ثابت است بدون مدّت (حالّ) بوده یا مدّت آن فرا رسیده باشد، کفالت به‌طور حالّ و مدّت­دار - هر دو - صحیح است؛
امّا چنانچه حقّ مذکور مدّت­دار باشد، تنها کفالت به همان صورت مدّت­دار صحیح است و لازم است مدّت آن معیّن باشد.
شایان ذکر است، چنانچه قید و شرطی در مورد مدّت­دار بودن کفالت وجود نداشته و کفالت از این جهت بدون قید و شرط (مطلق) منعقد شود، کفالت بدون مدّت محسوب می‌گردد.
مسأله 1137. اگر کفالت بدون مدّت بوده یا مدّت­دار بوده و مدّتش فرارسیده، صاحب حقّ (مکفول له) می­تواند از کفیل بخواهد مکفول را فوراً حاضر کند‌ و در صورتی که کفالت مدّت­دار باشد، این درخواست بعد از فرا رسیدن مدّت، جایز است.
حاضر کردن و تحویل مکفول ← → سایر احکام کفالت / عدم لزوم اطلاع کفیل از مقدار مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français