پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلّف کفیل از کفالت ← → فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن

قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ

مسأله 1146. کسی که کفیل می­شود می­تواند با توافق و رضایت مکفول در قبال قبول کفالت، مبلغی از وی دریافت کند.
شایان ذکر است، برای تحقّق امر مذکور طرفین می­توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:
- استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً مکفول قبل از تحقّق کفالت به عنوان صلح کننده (مُصالِح) بگوید: «مصالحه می­کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم در ازای اینکه کفالت مذکور را قبول کنی» و شخصی که به او کفیل گفته می‌شود، به عنوان متصالِح قرارداد صلح را قبول نماید.
در این صورت، بر متصالِح قبول کفالت لازم می­شود و مُصالِح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می­شود.
- استفاده از «جُعاله»؛ مثلاً مکفول قبل از تحقّق کفالت به کفیل بگوید: «اگر این کفالت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می­پردازم»؛ که در این صورت پس از پذیرفتن کفالت، مکفول مبلغ مذکور را به وی بدهکار می ­شود.
شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلّف کفیل از کفالت ← → فسخ کفالت و موارد به هم خوردن آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français