پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

وکالت / تعریف و شرایط اصل وکالت ← → قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ

شرط پرداخت مبلغ در ازای تخلّف کفیل از کفالت

مسأله 1147. اگر مکفول له در عقد کفالت با کفیل شرط نماید چنانچه کفیل از عمل به تعهّدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلّف نماید، باید فلان مبلغ معیّن را به وی بپردازد اشکال ندارد.[1]

[1]. پرداخت مبلغ مذکور به صورت «شرط فعل» در عقد کفالت لحاظ می­شود؛ امّا اگر مکفول له به کفیل در ضمن عقد کفالت بگوید: «چنانچه کفیل از عمل به تعهّدات خویش در تحویل دادن مکفول تخلّف نماید، فلان مبلغ مدیون باشد» - که چنین شرطی را «شرط نتیجه» می­نامند - صحیح نیست؛ فرق شرط فعل و شرط نتیجه از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم می‌شود.
وکالت / تعریف و شرایط اصل وکالت ← → قبول کفالت در ازای دریافت مبلغ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français