پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

وظایف و اختیارات وکیل ← → 2. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود

3. مورد وکالت نامعلوم نباشد

مسأله 1165. آنچه مورد وکالت قرار می‌گیرد باید معیّن باشد. بنابراین، اگر انسان فردی را برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معلوم ننماید، صحیح نیست؛
البتّه، اگر مثلاً بگوید: «تو وکیل هستی که یا خانه برایم بخری یا ماشین و اختیار با خودت باشد، اشکال ندارد»؛
همین طور، انسان می‌تواند فردی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند، مگر مواردی که در مسألۀ «1160» ذکر شد.
وظایف و اختیارات وکیل ← → 2. مورد وکالت از اموری نباشد که باید توسط خود فرد انجام شود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français