پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ج. ظهور نشانه‌های مرگ ← → الف. مطالبۀ مالک

ب. ترس از بین رفتن مال

مسأله 1226. اگر برای امانت‌دار وضعیّتی پیش آید که بترسد اگر امانت را نزد خود نگه دارد، مال، سرقت شده یا از بین برود و یا نقصی بر آن وارد آید، باید امانت را به صاحبش یا وکیل او برساند و یا او را از وضعیّت آگاه سازد؛
امّا اگر این امر ممکن نباشد، آن را به حاکم شرع برساند، یا او را از وضعیّت مطّلع نماید تا تصمیم لازم را اتّخاذ نماید و چنانچه حاکم شرع در دسترس نبوده یا به علّتی قادر به نگهداری از مال نباشد، آن را به فرد مورد اعتماد و امینی بسپارد و در صورت امکان برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد.­[1]

[1]. البتّه اگر امانت‌دار از طرف امانت‌گذار اجازه داشته باشد که امانت را به فرد مورد اعتمادی بسپارد یا اطمینان به رضایت او در این امر داشته باشد، اجازه از حاکم شرع لازم نیست.
ج. ظهور نشانه‌های مرگ ← → الف. مطالبۀ مالک
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français