پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

منفعتی که مال برای آن عاریه داده می‌شود، مشخّص باشد ← → 1. خود مال با استفاده از بین نرود

2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود

مسأله 1247. اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد - مانند ابزار مخصوص موسیقی حرام یا سی‌دی‌های مبتذل و ابزار قمار - عاریه دادن آن صحیح نیست؛
همین طور، عاریه دادن مالی که هم استفادۀ حلال دارد و هم حرام، برای استفادۀ حرام، صحیح نیست.[1]
بنابراین، عاریه دادن ظرف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن و همین طور بنابر احتیاط واجب برای بقیّۀ استعمالات صحیح نیست؛ ولی عاریه دادن آن برای تزیین، جایز است.
شایان ذکر است، عاریه دادن سگ نگهبان و سگ شکاری، سگ آموزش دیده برای کشف جرایم جنایی و مانند آن نیز صحیح می‌باشد.

[1]. توضیحات بیشتر در این مورد از آنچه در فصل «اجاره»، شرط سوّم از شرایط منافعی که مال برای آن اجاره داده می‌شود، فهمیده می‌شود.
منفعتی که مال برای آن عاریه داده می‌شود، مشخّص باشد ← → 1. خود مال با استفاده از بین نرود
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français