پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود ← → شرایط مال و منفعت مورد عاریه

1. خود مال با استفاده از بین نرود

مسأله 1245. مال مورد عاریه باید مانند زمین، خانه، مغازه، لباس، کتاب، ظروف، اثاثیّه، زیور آلات، چهار پایان، ماشین و... طوری باشد که قابلیّت استفاده از مال بدون از بین بردن آن، وجود داشته باشد.
بنابراین، عاریه دادن چیزهایی مثل نان، میوه و خوراکی‌های دیگر برای مصرف خوراکی و نیز بنزین و نفت و مانند آن برای سوخت صحیح نیست، همچنان که عاریه دادن پول برای تجارت با آن صحیح نیست.
مسأله 1246. عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم و همین طور عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری جایز است.
2. برای منعفت حرام مورد عاریه واقع نشود ← → شرایط مال و منفعت مورد عاریه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français