پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیّه هبه شده ← → تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است

تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده

مسأله 1282. اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، تحویل گرفتن آن نیز ماننــد قبول هبه، توسط ولیّ شرعی آنان[1] صورت می‌گیرد و اگر ولیّ شرعی مالی را که در اختیار خودش می‌باشد به آنان هبه کند، نیاز به تحویل گرفتن مجدّد نیست.

[1]. منظور از ولیّ شرعی نابالغ یا مجنون، در فصل «حَجْر» بیان می­شود.
تحویل مالی که به مسجد یا حسینیّه هبه شده ← → تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français