پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

تحویل مال مشاع ← → تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده

تحویل مالی که به مسجد یا حسینیّه هبه شده

مسأله 1283. اگر انسان مالی را به مسجد یا حسینیّه یا مانند آن از موقوفات عام ببخشد، تحویل گرفتن آن نیز مانند قبول هبه، توسط متولّی شؤون مسجد یا متولّی حسینیّه یا موقوفه، یا وکیل وی صورت می‌گیرد.
تحویل مال مشاع ← → تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français