پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

احکام رجوع از هبه ← → احکام دیگر هبۀ معوّضه

قرار دادن حقّ فسخ در هبۀ لازم

مسأله 1307. انسان در مواردی که هبه لازم است - که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد - می‌تواند مال خود را به دیگری ببخشد و در ضمن آن شرط کند تا مدّت معیّنی یا تا آخر عمر حقّ فسخ داشته باشد؛ مگر آنکه هبه کننده قصد قربت نموده باشد (مورد پنجم از موارد لازم شدن هبه)؛ که قرار دادن حقّ فسخ در چنین هبه‌ای محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
احکام رجوع از هبه ← → احکام دیگر هبۀ معوّضه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français