پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

شرایط تحقّق صدقه / رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده ← → استحباب صدقه در اول روز و شب

برخی از نمونه‌های صدقه

مسأله 1320. آنچه را انسان به قصد تقرّب به پرودگار متعال بذل کرده و انفاق می‌نماید، صدقه محسوب می­شود؛
مانند مالی که به شخص دیگر به قصد قربت می­دهد یا مالی که به مسجد، حسینیّه، مؤسّسۀ خیریّه، قربةً الی اللّه می­پردازد یا مالی را که برای اطعام فقرا و ایتام، معالجۀ بیماران به قصد قربت هزینه می­کند یا مالی را قربةً الی اللّه وقف می‌کند یا طلب خویش از بدهکار را به قصد قربت بخشیده و وی را بریء الذمّه می‌نماید.[1]

[1]. احکام مذکور در این فصل - به استثنای مسائل«1333 و 1334» - مربوط به صدقات مستحبی است و احکام صدقات واجب مانند زکات مال، زکات فطره و ردّ مظالم و کفّارات، در فصل مربوط به آنها بیان شده است.
شرایط تحقّق صدقه / رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده ← → استحباب صدقه در اول روز و شب
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français