پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حقّ فسخ در صدقه ← → شرایط تحقّق صدقه / رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده

لزوم قصد قربت در صدقه

مسأله 1326. صدقه بدون قصد قربت محقّق نمی‌شود؛ پس اگر کسی مالی را بدون قصد قربت به کسی هبه کرده یا مالی را وقف نموده یا بدهی بدهکار را بخشیده و وی را بریء الذمّه نماید، هبه، وقف، یا ابراء با رعایت سایر شرایط آن حاصل شده، امّا صدقه محقّق نشده است.
حقّ فسخ در صدقه ← → شرایط تحقّق صدقه / رعایت شرایط هبه یا هر عنوانی که صدقه بر آن منطبق شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français