پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

جمع‌آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص ← → شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده

کیفیّت تصرّف مؤسّسات خیریّه در مبالغ دریافتی

مسأله 1336. اگر انسان صندوقی از مؤسّسه یا جهت عرفی دیگری در اختیار داشته باشد، در صورتی که از مؤسّسۀ مذکور وکالت یا اجازه داشته باشد، می‌تواند پول‌های صندوق را - جهت خرد کردن یا درشت کردن پول - با پول­های خود عوض کند.
مسأله 1337. متولّیان جهت عرفی یا مؤسّسه‌ای که مثلاً به عنوان رسیدگی به فقرا و ایتام فعالیّت می‌کنند، تنها در صورتی می‌توانند مبالغی که به مؤسّسه داده شده را برای هزینه‌هایی از قبیل تعمیر ساختمان و حقوق کارمندان، پول آب و برق و گاز و تلفن مؤسّسه صرف کنند که از قرائن و شواهد معلوم باشد صاحبان مبالغ در هنگام واگذاری، اختیار نوع صرف آن را به مؤسّسه داده‌اند و صدقۀ آنان شامل کمک به هزینه­های مؤسّسه نیز بوده است؛ مثل آنکه مبالغ مذکور به همین عنوان (کمک به هزینه‌های مؤسّسه) جمع‌آوری شده باشد.
همچنین، نسبت به دریافت ردّ مظالم، زکات مال یا فطره، خمس، کفّارات و رساندن آنها به مستحقّین باید شرایط شرعی هر مورد - که در فصل مربوط به آن ذکر شده - رعایت گردد.
جمع‌آوری اموال از مردم برای صرف در جهت خاص ← → شرایط صدقه دهنده و صدقه گیرنده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français