پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها ← → کیفیّت تملّک معدن

مشترکات

منظور از «مشترکات» (در این «فصل»)، عبارت است از:
«راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها» - «مساجد» - «مدارس وقفی» - «آب‌ها»‌ - «معادن»؛ که توضیح و برخی از احکام مربوط به استفاده و تصرّف در آنها در ادامه ذکر می‌شود.[1]

[1]. شایان ذکر است برخی از مسائل مربوط به «مساجد» در جلد اوّل، فصل «مساجد و مشاهد مشرّفه» و برخی از احکام مربوط به «مدارس وقفی» در جلد چهارم، فصل «وقف» بیان می‌گردد و در این فصل، احکام مشترکاتی از قبیل راه‌ها و آب‌ها ذکر می‌شود.
راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها ← → کیفیّت تملّک معدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français