پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حکم مال گمشدۀ علامت‌دار معادل یک درهم یا بیشتر ← → حکم مال گمشدۀ بدون نشانه

حکم مال گمشدۀ علامت‌دار کمتر از یک درهم

مسأله 1425. اگر مال گمشده «علامت و نشانه» داشته باشد، در صورتی که قیمت آن کمتر از یک «درهم» باشد، اعلام و تفحّص برای یافتن صاحب مال واجب نیست؛
البتّه، تملّک آن برای کسی که آن را برداشته، محلّ اشکال است و احتیاط واجب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.
مسأله 1426. منظور از «درهم» سکّۀ‌‌ نقره­ای است که در عصر معصومین­(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور وزن آن معادل «6/12» نخود سکّۀ نقره (نقرۀ مسکوک) است و این مقدار حدوداً معادل «419/2» گرم می­باشد؛
در زمان حاضر که سکّۀ نقره‌ای‌که معامله با آن رواج داشته باشد، موجود نیست، ملاک همان وزن نقره است.[1]
مسأله 1427. برای آنکه معلوم شود قیمت مال پیدا شده به یک «درهم» (حدود 419/2 گرم نقره) می‌رسد یا نه، قیمت آن مال و قیمت نقره در منطقه‌ای که مال گمشده، برداشته شده و بر اساس نرخ همان زمان محاسبه می‌شود.

[1]. هر نخود، یک بیست و چهارم مثقال صیرفی (بازاری) است و هر مثقال صیرفی، بنابر نظر مشهور در عرف رایج معادل «608/4» گرم می‌باشد. بنابراین، وزن هر نخود، «192/0» گرم یا «192» سوت است و 6/12 نخود نقره، حدوداً 419/2 گرم خواهد بود. توضیح بیشتر در مورد «درهم» در جلد چهارم، فصل «دیات»، مبحث «مقادیر شرعی درهم و دینار» ذکر می­شود.
حکم مال گمشدۀ علامت‌دار معادل یک درهم یا بیشتر ← → حکم مال گمشدۀ بدون نشانه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français