پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن ← → تحقّق غصب در اشیای غیر منقول

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند

مسأله 1490. هر گاه دو نفر با هم مالی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تمام آن مال تسلّط داشته باشند، هر کدام از آنان ضامن تمام آن مال است.
بنابراین، چنانچه مال مذکور تلف شود، مالک برای دریافت خسارت، حقّ رجوع به هر کدام از آن دو نفر را دارد، هرچند هر یک از آن دو نفر، به تنهایی توانایی غصب مال را نداشته و برای تسلّط بر آن نیازمند کمک دیگری بوده است.
این حکم، در موردی که افراد غاصب بیشتر از دو نفر باشند نیز جاری است.
حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن ← → تحقّق غصب در اشیای غیر منقول
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français