پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند ← → تحقّق غصب در برخی حیوانات

تحقّق غصب در اشیای غیر منقول

مسأله 1487. در اشیای غیر منقول مانند خانه، همین که فرد با بیرون کردن مالک از خانه یا عدم حضور وی، خود در آن ساکن شود، یا فرد دیگری را که فرمان او را می‌پذیرد، در آن ساکن نماید، غصب محقّق می‌گردد.
همین طور، اگر به زور کلید خانه یا مغازه یا باغ و مزرعه­ای که در و دیوار دارد را از صاحب آن بگیرد و درِ آن را باز کند و در آن رفت و آمد نماید، غصب صورت گرفته است؛
امّا در مورد باغ یا مزرعه­ای که در و دیوار ندارد، وارد شدن و تردّد در آن بعد از کنار زدن مالک، به قصد تسلّط بر آن و انجام برخی تصرّفات در آن مکان، کافی در تحقّق غصب می‌باشد.
مسأله 1488. اگر شخصی وارد خانۀ فرد دیگری شده و همراه با مالک آن، در خانه ساکن شود، در صورتی که مالک ضعیف بوده و قادر به بیرون کردن او از خانه نباشد، چنانچه تسلّط و تصرّف وی به بخش معیّنی از خانه اختصاص دارد، غصب فقط نسبت به همان بخش از خانه محقّق می‌شود و شامل سایر قسمت‌های منزل نمی­گردد؛
امّا چنانچه تسلّط و تصرّف و رفت و آمدش در تمام قسمت‌های خانه باشد، غصب نسبت به تمام خانه صورت گرفته است.
مسأله 1489. اگر شخصی وارد خانۀ دیگری شده و همراه با مالک در خانه ساکن شود، چنانچه کسی که وارد خانه شده ضعیف بوده و نتواند در برابر مالک منزل مقاومت کند و هر زمان که مالک اراده کند می­تواند او را از خانه خارج ‌کند، ولی با وجود این توانایی، اقدام به بیرون کردن او نمی­کند، در این صورت غصب محقّق نمی­شود؛
البتّه، تا زمانی که آن شخص بدون رضایت در خانه است، ضامن اجرت المثل مقدار استفاده از منافع منزل می‌باشد.
ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند ← → تحقّق غصب در برخی حیوانات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français