پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

پرداخت عوض منافع مال غصب شده ← → وظایف غاصب (و توضیحات بیشتر در ضمان غاصب) / وظیفۀ غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده / لزوم برگرداندن خود مال

برگرداندن مال فرد محجور

مسأله 1496. اگر غاصب از فرد محجور - مثل نابالغ یا دیوانه یا سفیه - شیئی را که مال اوست غصب کند، باید آن شیء را - و در صورتی که از بین رفته عوض آن را - به ولیّ شرعی او بدهد و چنانچه مال را به خود آنان بدهد، کافی نیست و همچنان ضامن آن مال به حساب می‌آید.
پرداخت عوض منافع مال غصب شده ← → وظایف غاصب (و توضیحات بیشتر در ضمان غاصب) / وظیفۀ غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده / لزوم برگرداندن خود مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français