پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

خرید بدون واسطۀ‌ املاک مربوط به اصلاحات اراضی ← → غصب مالی که گرو گذاشته شده

حکم زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن / تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته

مسأله 1541. کشاورزان و سایر اقشاری که زمین‌ها و املاکی - همچون زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی - بدون رضایت مالکین مسلمان آن املاک، مستقیماً‌ در اختیار آنان قرار گرفته، برای استفاده یا فروش و سایر تصرّفات مالکانه نسبت به زمین، باید با مصالحه و مانند آن رضایت مالک - و در صورت فوت مالک، رضایت وارثین وی - را کسب کنند.[1]
شایان ذکر است، چنانچه امکان دسترسی به مالک شرعی زمین - هرچند با جستجو و تفحّص - وجود نداشته و فرد از یافتن مالک آن مأیوس باشد، زمین مذکور حکم مال مجهول المالک را دارد و می­توان برای اصلاح امر آن به حاکم شرع مراجعه نمود.[2]

[1]. در این مورد، تمامی احکام غصب جاری می­شود.
[2]. در این باره، به توضیحی که در صفحۀ «617»، پاورقی «2» ذکر شده، مراجعه شود.
خرید بدون واسطۀ‌ املاک مربوط به اصلاحات اراضی ← → غصب مالی که گرو گذاشته شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français