پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

خرید با واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی ← → حکم زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن / تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته

خرید بدون واسطۀ‌ املاک مربوط به اصلاحات اراضی

مسأله 1542. خریدن[1] ملک‌هایی همچون زمین‌های اصلاحات اراضی (که بدون رضایت مالک مسلمان آن در اختیار فرد قرار گرفته)، از کسی که زمین‌های مذکور مستقیماً در اختیارش قرار گرفته، در صورتی جایز است که خریدار یقین یا اطمینان داشته باشد فروشنده رضایت مالک اصلی زمین را در تملّک زمین جلب کرده است یا بیّنه (دو مرد عادل) بر این امر شهادت دهند؛[2]
امّا اگر در این امر شک داشته باشد، خرید و تملّک آن جایز نیست[3] و اگر بدون احراز رضایت مالک اصلی، آن را خریده، ‌حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

[1]. این حکم در مورد تملّک ملک‌های مذکور در این مسأله و دو مسألۀ ‌بعد از طریق قراردادهای دیگر (غیر از خرید و فروش)، مانند صلح و هبه - با رعایت شرایط صحّت آن - نیز جاری است.
[2]. قاعدۀ «ید» در این مورد جاری نمی­گردد و ادّعای غاصب بر جلب رضایت مالک زمین و تبدیل «ید غاصبانۀ وی» به «ید مالکانه» پذیرفته نمی­شود، مگر آنکه از طریق معتبری این ادّعا ثابت شود.
[3]. مگر در مورد مسألۀ «1544».
خرید با واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی ← → حکم زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن / تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français