پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری ← → 4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی

5. وادار کردن دیگری بر اتلاف مال

مسأله 1566. اگر انسان فردی را وادار به از بین بردن مال شخص دیگری نماید به گونه‌ای که با وجود آن اجبار و اکراه، اقدام به این کار (از بین بردن مال دیگری) شرعاً‌ برای وی مجاز گردد، کسی که اجبار کرده ضامن است و تلف کنندۀ مال، ضامن محسوب نمی­شود.
شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی است که مال از بین رفته، تحت تسلّط و اختیار فردی که آن را از بین برده، قرار نگرفته باشد یا اینکه تسلّط وی بر آن مال حکم امانت را داشته باشد،[1] مثل اینکه مال به عنوان ودیعه به وی سپرده شده باشد.
در غیر این صورت[2] - مثل اینکه فردی مالی را غصب کرده و شخص دیگری وی را به از بین بردن آن مال مجبور نماید - هر دو نفر ضامن هستند و احکام مذکور در مسألۀ «1534» در مورد آنان جاری می­ شود.

[1]. به این معنا که وی «ید امانی» نسبت به مال داشته باشد، نه «ید ضمانی».
[2]. یعنی مواردی که وی «ید ضمانی» نسبت به مال داشته باشد.
6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری ← → 4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français