پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

7. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به خود مالک ← → 5. وادار کردن دیگری بر اتلاف مال

6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری

مسأله 1567. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن را برای خوردن به شخص دیگری به عنوان پذیرایی عرضه نماید و او بدون اطلاع از غصبی بودن مال، آن را بخورد، هر دو نفر - یعنی غاصب و خورنده - ضامن هستند و مالک می‌تواند به هر یک از دو نفر رجوع کند؛
البتّه اگر مالک عوض آن را[1] از غاصب بابت غرامت بگیرد، غاصب حقّ رجوع به کسی که غذا را خورده، ندارد؛ امّا اگر عوض را از خورندۀ غذا گرفت، او می­تواند معادل آنچه را به مالک بابت غرامت داده، از غاصب بگیرد.

[1]. منظور از عوض در «اموال مثلی» مثل آن و در «اموال قیمی» قیمت آن می­باشد؛ توضیح آن در مسائل گذشته ذکر شد.
7. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به خود مالک ← → 5. وادار کردن دیگری بر اتلاف مال
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français