پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

اقدام مالک به گرفتن حقّ خود و جبران هزینه‌ها ← → 6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری

7. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به خود مالک

مسأله 1568. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن غذا را به خودِ مالک بدون اطلاع وی از اینکه غذای مذکور مال خود اوست به عنوان پذیرایی عرضه نماید و مالک آن را بخورد، غاصب ضامن آن است؛[1]
البتّه، اگر مالک بر منزل غاصب وارد شود و غذایی را ببیند و به اعتقاد اینکه غذای غاصب است، بدون درخواست وی یا عرضۀ آن برای خوردن، غذا را بخورد و بعد متوجّه شود غذای خودش را خورده است، غاصب ضامن محسوب نمی­شود و ضمان ید وی نسبت به غذای مذکور برطرف می­شود.

[1]. همین طور است اگر فردی گوسفندی را غصب کند و از مالک بخواهد گوسفند مذکور را ذبح نماید و مالک بدون اطلاع از اینکه گوسفند مذکور مال خود اوست آن را ذبح کند، غاصب ضامن می­باشد.
اقدام مالک به گرفتن حقّ خود و جبران هزینه‌ها ← → 6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français