پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (3)

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده ← → جمع بین عمّه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده‌اش در ازدواج

ازدواج با زن یائسه یا صغیره‌ای که طلاق داده شده

مسأله 1596. بر طبق مذهب امامیّه، زن مطلّقۀ یائسه و صغیره - هرچند با آنها نزدیکى شده باشد[1] - عدّه ندارند، ولی بر طبق مذاهب اهل تسنّن - با اختلافى که در شروط عدّه براى صغیره دارند - عدّه بر آنان واجب است.
بنابراین، اگر شوهر از اهل تسنّن باشد و زن یائسه یا صغیره‏اش را - با اعتقاد به لزوم عدّه - طلاق دهد، بنا بر «قاعدۀ اقرار»، ملزم به رعایت قواعد مذهب خویش میشود (مانند باطل بودن ازدواج با خواهر همسر مطلّقه­اش در ایّام عدّه یا باطل بودن ازدواج با زنانى که جمع آنان با زن مطلّقه­اش در دوران عدّه حرام است).
البتّه، احتیاط لازم براى مرد شیعى نیز آن است که با این زن پیش از تمام شدن عدّه‏اش ازدواج نکند و آن زن نیز چنانچه شیعه باشد یا شیعه بشود، احتیاط لازم آن است که تا پایان عدّه، اقدام به ازدواج ننماید؛
همچنین، احتیاط لازم آن است که در ایّام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، هرچند طبق مذهب شوهر واجب النفقۀ او باشد؛ مگر آنکه از باب اجراى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» - در صورت وجود شرایط آن - بتواند نفقه بگیرد.

[1]. البتّه نزدیکی با زنی که به سنّ بلوغ نرسیده حرام است، چه ازدواج دائم و چه موقّت باشد.
ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده ← → جمع بین عمّه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده‌اش در ازدواج
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français